Arhiva za August 2009.

Neko drugo more

Rubrika: Stih nedelje

Pero Zubac
 
Neko drugo more
jutrom ti osviće pod
oknima
 
Neka druga ruka
u snu ti kupine na
dlan prinosi
 
Neko drugo lice u
tvojoj bistroj se zeni
ogleda
 
Neko drugo uho iz
sna tvoga,
muziku za svoje uho
izbira
 
Neka druga senka vitku
tvoju senku podnevom
dotiče
 
Ali niko drugi u tvom
snu
ne usni
a da u
budnom oku
osvane.
 
Pero Zubac
(1945)

Mali kameni nokturno

Rubrika: Stih nedelje

XXXIII
 
Nikad te niko neće ovako tesno grliti
uznemirenu i belu.
 
Ja sam mornar bez kompasa
kome uvek polude ladje.
 
Nikad ti niko neće
ovako u krvotok uliti
poslednju nežnost celu,
ni uspeti u tebi toliko tuge da nađe.
 
Nikada više nećes
ovako divno truliti
u običnom hotelu,
a ne želeti ipak odavde da izađeš.
 
Ti si najukusnija krv sveta
koju sam upio hlebom
mog mrkog trbuha.
 
Ti si so sa oteklih usana
koje smo oljuštili očnjacima
i prosuli po mojim bedrima
i tvojim dojkama.
 
Ti si najbeskonačnije,
najubitačnije nebo
kraj mog rumenog uha.
 
Najbesramnija devojka
koju sam sreo među ženama.
 
Najstidljivija žena
koju sam sreo među devojkama.
 
Miroslav Antić
(1932-1985)

Nacionalni savet srpskog rasejanja

Rubrika: Dežurni razgovori

Stotine hiljada građana Srbije pripadnici su nacionalnih manjina koje, i imaju, i osnivaju svoje nacionalne savete. Treba im dati podršku za sva delovanja koja su od sveobuhvatne koristi Srbiji i svim njenim građanima. Prpadnici tih nacionalnih manjina su fizički u Srbiji, ali su (većina od njih) srcem i mislima izvan nje, kao naprimar pripadnici mađarske manjine u Vojvodini, što je i normalno i razumljivo.

Nikola Janić  
Nikola Janić, predsednik Srpskog Saveza u Švedskoj i koordinator USDE
 

Za razliku od nekoliko stotina hiljada građana, pripadnika manjina u Srbiji, oko tri miliona Srba živi rasuto po svetu (deo dobrovoljno, deo prisilno) ali Srbija im je primarno i u srcu i u mislima. Tim pre je neshvatljivo, nedemokratski je i neprihvatljivo, da srpsko rasejanje nema svoj Nacionalni savet?! Bez takvog saveta dijaspora nikada neće imati ni ona, Zakonom o savetima nacionalnih manjina, zagarantovana ista prava, a samim tim ni srazmerno identičnu pomoć države Srbije, da delujemo na očuvanju našeg jezika, naše kulture, na obrazovnom i na medijalnom polju. Dakle na istim područjima koja su obuhvaćena predlogom zakona o Savetima nacionalnih manjina u Srbiji. Tada bi razlika među nama bila prihvatljiva, odnosno: država Srbija omogućuje savetima nacionalnih menjina, između ostalog, da u Srbiji efikasnije deluju na očuvanju njihovog maternjeg jezika, njihove kulture, školstva i otvaranja medija na njihovom maternjem jeziku… ali isto to omogućuje i srpskom rasejanju. Ili postoji od nekog prihvatljiv razlog da matica Srbija ne prihvati Nacionalni savet srpskog rasejanja ? Ili da odbije da našoj dijaspori u Nemačkoj, Engleskoj, Švedskoj, Americi, Australiji i… omogući ista i prava i uslove, kao manjinama u matici, da i mi u rasejanju možemo da delujemo na očuvanju srpskog, našeg maternjeg jezika i naše kulture? Da naša deca u belom svetu uče srpski jezik i da u tim zemljama funkcionišu medije na srpskom?

(more…)

Beograd nema legitimitet

Rubrika: Intervjui

Nikola Janić, predsednik Srpskog saveza iz Švedske govori o odnosu otadžbine prema Srbima u rasejanju i nedoslednom ponašanju Ministarstva za dijasporu.

Nikola Janić  
Nikola Janić, predsednik Srpskog Saveza u Švedskoj i koordinator USDE
 

Intervju D. Lopušine sa gospodinom Nikolom Janićem

Jedan od najpoznatijih predstavnika Srba u Evropi je Nikola Janić, lider Srpskog saveza u Švedskoj koji okuplja oko 12.000 naših ljudi. Na Vidovdanskim danima dijaspore u Beogradu nije se pojavio, zbog protesta što je sa dnevnog reda skinuta rasprava o Kosovu i Metohiji. Janić je o tome govorio u listu „Politika“ i oštro protestuje protiv ponašanja ove državne institucije. To je bio povod za naš razgovor.

1. Ministarstvo za dijasporu reagovalo je na vaš intervju koji je „Politika“ objavila 12 jula. Recite nam nešto detaljnije o razlogu zašto ste samo dan pre pocetka Vidovdanskih dana dijaspore koji su održani u Beogradu 28. i 29. juna, odbili da na tom skupu učestvujete?

Iz razloga što je za mene kao čoveka i kao predsednika Srpskog saveza u Švedskoj neprihvatljivo da učestvujem u nečemu što je destruktivno i uvredljivo za srpsko rasejanje, ali i za maticu Srbiju. Videvši dnevni red, drugačiji od onog koji je dijaspori dostavljen zajedno sa pozivom na ovu manifestaciju, a koji je bio osnov za odluku pojedinaca iz Kanade, Australije, Amerike, Švedske i iz drugih zemalja da dođu u Beogard i učestvuju na skupu, sve je bilo jasno. Ovo „novo“ MzD zapravo je još jedno „Jovo nanovo“koje je čak otišlo dalje od njihovih predhodnika u arogantnosti i nonšaliranju korektnog odnosa matice prema rasejanju.

(more…)

Molitva za ljubav

Rubrika: Stih nedelje

 
Brzo kao kratkovečne cveća liske
i ova ljubav staće da se kruni i drobi:
žedan je zaborava tamni vir.
O, Bože, drugi ti se mole za sreću i mir,
a ja: sačuvaj u srcu mom, zarobi,
jučerašnjeg dana nestalni pram.
 
Zaklopi dušu moju sad kо zlatnu
škrinju, načini je ljubavi hram.
O, duša moja ne moli sreću za se –
sve dosadašnje radosti nek se snište –
ali pobožno ona od tebe ište
da dan se ovaj od strašnog brodoloma spase.
 

Bez pomoći tvoje povenuće sve brzo
kao bulka u zrelome žitu i lanu.
O, Bože ne molim za sreću, za radost, za slast.
Da bol ovaj ne umre, mene je strah;
da oganj sveti što u meni planu
ne sagori iznenadno u prah,
ne razbukti se prekonoć u strast.

 
Desanka Maksimović
(1898-1992)