Arhiva za November 2008.

Izlaganje Nikole Janića na Međunarodnoj konferenciji o srpskoj dijaspori

Rubrika: Srpsko rasejanje

Nikola za govornicom, 19. novembra 2008.  

Moje ime je Nikola Janić i u radu konferencije učestvujem u svojstvu predsednika Srpskog saveza iz Švedske, koji na današnji dan ima 11164 člana, i u svojstvu izdavača časopisa „Koreni“, koji izlazi u Švedskoj. Ispred našeg rasejanja, naravno ne sveukupnog, prenosim zadovoljstvo da smo prisutni na ovom skupu, jer ga vidimo kao volju države Srbije i Ministarstva za dijasporu da ozbiljnije podstakne rešenje važnih pitanja u odnosu matice i srpskog rasejanja.

(more…)

Dežurni razgovor

Rubrika: Dežurni razgovori

Matica nezaineteresovana za mogućnosti dijaspore

Nikola Janić  

Razlozi za nezainteresovanost idu od najbanalnijeg sitnog i ličnog interesa nekih političarima, ali i vaših kolega u medijima, novinarima i urednicima, pa do ispunjenja zahteva nekih zapadnih zemalja u kojima je naša dijaspora mnogobrojna

Lopušina:
Gospodine Janiću da li znate da je Ministarstvo za dijasporu Srbije vratilo novac Fondu za dijasporu. Šta mislite da se radi sa tim novcem?

(more…)